Chefsuthyrning
DNS finans erbjuder tjänster inom affärsutveckling och inhyrning av chefer. DNS finans erbjuder tjänster inom affärsutveckling. Vi kan agera bollplank vid expansionsplaner och förändringar av affärsinriktning. Bland våra kunder finns både produktionsföretag och tjänsteproducerande företag.

Affärsutvecklingen i korthet:

Ekonomi
Aktiv ekonomichef och controller i förändringsarbete.

Marknad
Omställning från produktionsinriktade företag till marknadsorienterade företag. Marknadsutveckling. Expansion av verksamheter.

Rekonstruktioner
Genomförande av rekonstruktioner samt medhjälp och bollplank vid rekonstruktionsarbete.

Förändringsarbete
Fördjupad bidragsanalys fokuserad på optimal lönsamhet.

Utlandsexpansioner och Kontakter

Balansräkning
Expansion i samklang mellan balansräkning, resultaträkning och likviditetssituation

Företagsutveckling
Genomförande av köp av kompletterande verksamheter. Dessutom genomgång och försäljning av rörelsefrämmande verksamheter.

Marknader
Utlandsexpansioner och kontakter, främst i:

  • Norden
  • Rumänien
  • Storbritannien
  • Polen
  • USA
  • Kina
  • Kanada