DNS Företagstjänst AB
Schaktugnsgatan 5
216 16 Limhamn

Besöksadress:
Schaktugnsgatan 5

Telefon 040-36 53 60

Göran Sundqvist
Linnea Andersson
Olle Rosdahl
Carina Fridh

E-post mail@dnsfinans.se