DNS finans är ett oberoende finansiellt institut, grundat 1994.

Till skillnad från andra finansiella institut, driver vi vår verksamhet i liten skala. Det innebär att vi kan erbjuda en förstklassig personlig service som få andra.

Vi tar oss tid att lära känna dig och dina kunder. Du lär känna oss. Frågor besvarar vi gärna över telefon eller vid personliga möten.

DNS finans är registrerat hos Finansinspektionen.