Det blir mer och mer vanligt att svenska företag belånar sina fakturor. På det viset får företaget betalt redan i samband med att fakturan skrivs, i stället för att vänta i vissa fall upp till 90 dagar på betalning.

Vi betalar dig, din kund betalar oss
Vi tar över din kundfordran. Du får betalt inom 24 timmar efter att vi godkänt fakturan, och din kund betalar till oss efter 30 dagar. Du får ut hela fakturabeloppet minus en liten procentuell del som utgör vårt arvode. Hur stor den procentuella delen är beror på om du belånar alla dina fakturor eller bara vissa. Allt sådant styrs i det skräddarsydda avtalet som vi tar fram i samarbete med dig.

Dina kunder är vår viktigaste tillgång
Vi månar alltid om relationen till dina kunder. Alla eventuella frågetecken kring fakturan rätas ut i samförstånd med alla inblandade.

Om din kund inte betalar i tid skickar vi påminnelser och vid behov inkassokrav. Om ärendet måste drivas vidare kan vi lämna in ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten. Det gör vi alltid efter ett resonemang med dig, aldrig på eget bevåg.

Vår belåningstjänst i korthet

  • Garanterad kostnad
  • Inga spärrkonton, hanteringskostnader, årsavgifter eller anslutningsavgifter
  • Snabba beslut
  • Utbetalning omgående
  • 100 % belåningsgrad
  • Aktiv fakturabevakning med påminnelser och inkassoutskick i rätt tid
  • Juridisk hjälp
  • Bokföringsunderlag och rapporter ingår
  • Personliga avtal. För oss är varje kund unik